İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi 477 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

04 Ocak 2022

Bakanlığımızın 24.12.2021 tarihli ve 2527369 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızın 07.04.2020 tarihli ve 105645 sayılı Olur’u ile sınırları yeniden belirlenen “Rezerv Yapı Alanı” içerisinde kalan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi 477 ada 3 parsele ilişkin NİP-34146887 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34129633 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu 24.12.2021 tarihinde resen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır