İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İlimiz Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlişkin İmar Uygulaması Askı Tutanağı

04 Şubat 2019

 

İLAN 

İSTANBUL VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı sınırları içerisinden kalan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi, muhtelif parsellerin meri imar planına uygun hale getirilmesi maksadıyla, 12.12.2018 tarihinde 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. ve 102. Madde hükümleri ve 6306 sayılı Kanun uyarınca onaylanan “İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi muhtelif parsellere ilişkim 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına” göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 31.01.2019 tarih ve E.25933 sayılı Makam Oluru ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği 04.02.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.  04.02.2019

Not: Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar parseline sıralı) ve Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro parseline sıralı)  Şube Müdürlüğümüzde incelenebilecektir.

 

Askı Tutanağı,Plan ve Açıklama Raporu için Tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır