İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

Bozhane, Göllü Mahalleleri Etabı Tescil Kararı - Duyuru

08 Temmuz 2021

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlenen kısmı Bakanlık Makamının 31.05.2021 tarihli ve 1017967 sayılı OLUR’u ile; ‘Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak belirlenen kısmı ise 28.06.2021 tarih ve 4183 sayılı Cumhurbaşkanlığı ONAY’ı ile tescil edilmiş, 29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili duyurulur ve tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır