İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

BAKANLIĞIMIZ İZİN BELGELİ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

17 Kasım 2015
BAKANLIĞIMIZ İZİN BELGELİ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

 

BAKANLIĞIMIZ İZİN BELGELİ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Bakanlığımızdan İzin Belgeli Yapı ve Zemin Laboratuvarlarının; yapının denetimini sağlamak amacıyla, objektif ve bağımsız şekilde, üçüncü taraf olarak faaliyet yürütmeleri gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü, 8 inci ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin, “Laboratuvarın çalışma usul ve esasları” başlıklı 13/3üncü maddesinde Bakanlığımızda İzin Belgeli Yapı ve Zemin Laboratuvarlarından bahisle; “Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarlar, üçüncü taraflara ait laboratuvarlardır. Yapı ruhsatı veren kurum ve kuruluşların laboratuvarlarında ve yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda Kanunun ve Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyler yaptırılamaz” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca; yapı ruhsatı verme yetkisine sahip Kurum ve Kuruluşlara ait laboratuvarların, aynı zamanda yapı malzemesi üreticilerinin bünyesindeki laboratuvarların, 4708 sayılı Kanun kapsamında, Bakanlığımızdan İzin Belgesi alarak faaliyet yürütmeleri mümkün değildir. Yapının Kanun kapsamındaki denetimine ilişkin sorumluluk, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Yapı Denetim Kuruluşları ve Laboratuvarlara aittir. 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır