İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

Zerzevatçı Mahallesi Etabı KKHA Tescil Duyurusu

22 Mart 2022

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının “Doğal Sit- Kesin Korunacak Alan” olarak belirlenen kısmının tescil işlemi 24.02.2022 tarih ve 5248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 25.02.2022 tarih ve 31761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili duyurulur ve tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 22.03.2022Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır