İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Yapı Kayıt Belgesi Düzeltme Başvurularında Gerekli Evraklar

- Durumu özetleyen bir dilekçe,

- Yapı Kayıt Belgesi veya iade istenmesi durumunda tüm Yapı Kayıt Belgeleri,

- Yapı Kayıt Belgesi için yatırılan dekontlar (aslı),

- Başvuru yapılan yapıya ait tapu belgesi (fotokopi),

- Kimlik fotokopisi

- Bağımsız bölüm işlemlerinde Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan Belgesi),

- Varsa yapının ruhsat ve eklerine ait olan projesi (belediyeden aslı gibidir imzalı)