İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

LASTİK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

21 Aralik 2015
LASTİK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulmasına, yönetim planının oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanmasına, ithalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin sınırlama ve yükümlülüklere yönelik idari ve teknik esasların belirlendiği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 tarihinde ve 26357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre lastik üreticileri görev ve sorumlulukları kapsamında, bu Yönetmeliğin 18'inci maddesine göre Yönetmelik Ek-2’sinde yer alan kota müracaat formunu doldurarak, her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza kota müracaatında bulunmakla ve belirtilen kota miktarları doğrultusunda ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasını sağlamakla yükümlüdürler.

 

İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren lastik üreticisi veya ithalatçısı olarak piyasaya ürün sunan firmaların, kota müracaat formlarını 2015 yılı için doldurarak 2016 Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Verilen süre içerisinde gerekli bildirimleri yapmayan firmalar hakkında yasal işlemlerin uygulanacağından, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.  25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine;

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10799&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=26357 linkinden ulaşılabilir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır