İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam (Merkezefendi) Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi

28 Mart 2022

Bakanlığımızın 17.03.2022 tarihli ve 3187136 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam (Merkezefendi) Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine ilişkin Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazın kısmen kabul, kısmen reddedilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kesinleştirilmiş olduğu ve UİP-34151279 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 17.03.2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28.03.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı ve Planı indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır