İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2.Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon UİP Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

16 Temmuz 2021

Bakanlığımızın 15.07.2021 tarihli ve 1357231 sayılı yazısı ile; 25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarında Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34387343 ve UİP-34312107 plan işlem numaraları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski İmar Planı Değişikliği Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili hükümleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 15.07.2021 tarihinde re’sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlara yönelik yapılan itirazların/taleplerin uygun  bulunmadığı, bu kısımlara yönelik imar planlarının kesinleştiği bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır