İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06 Ocak 2023

Bakanlığımızın 05.01.2023 tarihli ve 5458872 sayılı yazısı ile; " İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı ( Kanal İstanbul Projesi) 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" nin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

NİP-34479295 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34077324 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Değişikliği Açıklama Raporları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.01.2023 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu, internet sitesi (istanbul.csb.gov.tr) ile e-plan otomasyon sisteminde (https://e-plan.gov.tr/) askıya çıkarılmıştır. 06.01.2023

Askı Tutanağı, Planlar indirmek için tıklayınız.

Raporları indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır