İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

26 Mart 2021

Bakanlığımızın 25.03.2021 tarihli ve E.625023 sayılı yazısı ile; 29.06.2020 onay tarihli planlara ilişkin yapılan itirazların bir kısmının kabulü ve diğerlerinin reddi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, “İstanbul İli, Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı  (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etap NİP-00056317 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-00638270 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca re’sen 25.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 25.03.2021 tarihli ve E.624993 sayılı yazısı ekinde iletilen itirazlar çerçevesinde onaylanan 25.03.2021 tasdik tarihli Revizyon İmar Planları onama sınırı dışında, ancak 29.06.2020 onay tarihli planın onama sınırı içinde kalan alanlarda; yeni bir idari işlem tesis edilinceye kadar 29.06.2020 tarihinden önce onaylı plan kararları geçerli olduğu bildirilmiştir.

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır