İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi 8146 parselde (eski 5416) 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

05 Temmuz 2022

Bakanlığımızın 10.06.2022 tarihli ve 3860123 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 20.05.2016 tarihinde onaylanan Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon İmar Planı'nda kalan 8146 (eski 5416) sayılı parselin deniz tarafında "Tersane Alanı" kullanımında yaklaşık 420 m²alanın ilave edilmesine yönelik hazırlanan NİP-34375497 numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve UİP-34056941 numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 10.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 05.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesi ve e-plan otomasyon sisteminde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır