İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi 2401 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı UİP İle Komşuluğunda Bulunan Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli UİP

14 Şubat 2022

Bakanlığımızın 11.02.2022 tarihli ve 2927864 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi 2401 Parsele İlişkin KNİP-34790507 numaralı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İle Komşuluğunda Bulunan Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve KUİP-34448796 numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi 2401 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İle Komşuluğunda Bulunan Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 383 No.lu Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 11.02.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 14.02.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır