İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, eski 5002 ada 2 parselin bulunduğu Terkinli Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

26 Nisan 2022

Bakanlığımızın 20.04.2022 tarihli ve 3489572 sayılı yazısı ile; Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, eski 5002 ada 2 parselin bulunduğu terkinli alanı kapsayan ve İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 26.10.2021 tarihli ve 2036233 sayılı yazısı ile bildirilen Rezerv Yapı Alanı içerisindeki yapıların birçoğunun 1999 Marmara Depremi'ne maruz kalmış olması, alanda yoğun ve sağlıksız yapıların bulunması, yapıların inşaat kalitesinin düşük olması, bazı yapılarda imalat öncesinde proje ve mühendislik hizmetlerinin alınmamış olması, bazı yapılar için güçlendirmenin yetersiz olması, bina ölçeğinde dönüşümün sınırlı kalması ve alanın fiziksel ömrünü tamamlamış yapıları barındırması gibi gerekçelerle hazırlanan NİP-34209633 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34623034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 20.04.2022 tarihinde Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır