İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Poligon (İstinye) Mahallesi, Rezerv Yapı Alanına (380 Ada 24-25 Parseller) İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı UİP Değişikliği

09 Mart 2022

Bakanlığımızın 08.03.2022 tarihli ve 3129177 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Poligon (İstinye) Mahallesi, 30.04.2021 tarih ve 890317 sayılı Olur ile ilan edilen Rezerv Yapı Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi onaylanmak üzere Bakanlığımıza iletildiği, İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Poligon (İstinye) Mah., Rezerv Yapı Alanına (380 ada 24 ve 25 parseller) ilişkin İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 24.12.2021 tarih ve 03-1682 sayılı kararı eki plan paftaları ve plan açıklama raporlarının dikkate alınarak plan müellifi tarafından hazırlanan NİP-34417370 numaralı 1/5.000 ve UİP-340135798 numaralı  1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca 08.03.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09.03.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır