İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Esenkent Mahallesi, 2059 Ada 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı Uygulama Değişikliği

06 Temmuz 2018

 

 

 

Bakanlığımızın 06.06.2018 tarihli ve E.101692 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Atışalanı Mahallesinde (Esenkent Gecekondu Önleme Bölgesinde) 2059 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 parseller ve 17 parselin bir kısmı, 2069 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 2072 ada, 2118 ada 1, 2, 3 parsellerin bir kısmı ve 20501 ada 16 parselin bir kısmı ile kadastral boşlukları kapsayan alanda “ Konut Alanı (K4), Park Alanı Ve Yol Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca NİP-25412,2 ve UİP-1418,5 plan işlem numaraları ile 06.06.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.07.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı ve Askı Planları İçin Tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır