İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Toplu Konut Alanı, 842 Ada 62, 63 ve 64 Parseller ile Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
11 Şubat 2019

 

 

  Bakanlığımızın 30.01.2019 tarihli ve E.13467 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Toplu Konut Alanı, 842 Ada, 62, 63 ve 64 Parseller ile Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle 3194 sayılı İmar Kanununun hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi uyarınca 31.12.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 11.02.2019

Askı planı ve raporlara ulaşmak için tıklayınız.