İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi,Karayolları Mahallesi,648.Sokak ve 649.Sokak ile Galeri Caddesi,558.Sokak ve560/1.Sokak ile Abdi İpekçi Cad.Arasında Kalan 69,37 Ha.’lık Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değiş.

23 Haziran 2021

Bakanlığımızın 18.06.2021 tarihli ve 1131230 sayılı yazısı ile; 26.01.2021 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 648.Sokak ve 649.Sokak ile Galeri Caddesi, 558.Sokak ve 560/1. Sokak ile Abdi İpekçi Caddesi Arasında Kalan 69,37 Ha.’lık Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan NİP-34212688 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, UİP-34019770 sayılı plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporlarının Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 18.06.2021 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.06.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır