İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, Kemer Country Kesimine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar İmar Planı Değişikliği Askı Tutanağı

11 Eylül 2018

Bakanlığımızın 04.09.2018 tarihli ve E.152539 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, Kemer Country yerleşkesi içinde yer alan Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. adına kayıtlı 380-393-410-411-412-418-439-457-1513-1514-116-1652-1664-1665-1666-1667 numaralı parsellere ilişkin meri nazım imar planında “Konut Alanı (240 kişi/ha.)”, “Özel Spor Alanı”, “Park” ve “Yol”, meri uygulama imar planında ise  “Özel Spor Alanı” ve “Ticaret Alanı” kullanımlarının, “Gelişme Konut Alanı (E:0,30, Yençok:2 kat)”, “Sosyal Kültürel Tesis Alanı (E:0,50 Yençok:2 kat)”, “Ticaret Alanı (E:0,50 Yençok:1 kat)”, “Park” ve “Yol” kullanımlarına dönüştürülmesini içeren 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(d) ve 8(g) madde hükümleri uyarınca NİP-34525 ve UİP-34527 plan işlem numaraları ile 04.09.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.09.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Planı, Pafta ve Açıklama Raporlarını İndirmek İçin Tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır