İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Hacıbey Rüzgar Enerjisi Santrali İlave 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

25 Haziran 2021

Bakanlığımızın 24.06.2021 tarihli ve 1191626 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Çatalca İlçesi rüzgar enerjisine dayalı Hacıbey Res projesi kapsamında 18.01.2012 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun 18.01.2012 tarihli ve 3648-5 sayılı kararı ile EÜ/3648-5/2213 numaralı üretim lisansı verilen ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15.10.2020 tarihli ve 9611-18 sayılı Kurul Kararı ile üretim lisans kapsamında kurulacak türbin sayısı 12 adet olarak tadil edilen 12 adet türbinden oluşan Hacı Bey RES Projesinin T1 numaralı türbine ilişkin onaylı imar planlarına ilave olarak 11 adet türbin için imar planı teklifi hazırlanması planlanan ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından T5 türbin yerinin maden ruhsat sahaları ile çakışması olduğundan,  bu hususun kurulda görüşülmesine karar verilen ve bu nedenle de T5 numaralı türbin alanı plan teklifi dosyasından çıkarılarak 10 adet türbin, bağlantı yolları ve şalt sahasından oluşan NİP-34187396 plan işlem numaralı ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP- 34300262 plan işlem numaralı ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 24.06.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’nin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25.06.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır