İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinin Bir Kısmına Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı

05 Ocak 2022

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinin Bir Kısmına Ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 15.12.2021 tarih ve 2458286 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 05.01.2022-03.02.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde 05.01.2022 tarihinde askıya çıkarılmış olup, itirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır. 05.01.2022

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır