İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İSTANBUL İLİ, BEYKOZ İLÇESİ, DERESEKİ MAH. 316 ADA, 4 NOLU PARSEL VE 268-341-343-345-346-348-360-1(316/TCK) NOLU PARSELLER İLE TESCİL HARİCİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NİP VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMALI İMAR PLANI

14 Aralık 2018

 

ASKI İLAN TUTANAĞI

            İstanbul İli,   Beykoz   İlçesi,   Dereseki   Mah., 316   Ada,   4   Nolu   Parsel   ve 268-341-343-345-346-348-360-1 (316/TCK) Nolu Parseller ile Tescil Harici Alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 18/10/2018 tarih ve 186788 sayılı OLUR'ları ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı18.10.2018 tarihli ve 186788 sayılı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  109.  maddesi  uyarınca  tadilen onaylanmıştır.

            Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 14/12/2018 – 12/01/2019 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beykoz Belediyesi ve İl Müdürlüğümüzde eş zamanlı olarak 14/12/2018 tarihinde mesai saati başlangıcında askıya çıkarılmış olup, itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

            İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır. 14/12/2018

Not: Plan Araştırma ve Açıklama Raporu 167 sayfa olup, şube Müdürlüğümüzde incelenebilecektir.

Plan Açıklama Raporu ve Paftalar için Tıklayınız.

Plan Paftalarının Devamı ve Askı Tutanağı için Tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır