İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Ihlamur Kasrı Doğal Sit Alanı’nın “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı" Olarak Tescil Edilmesine Dair İlan

23 Haziran 2022

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ihlamur Kasrı Doğal Sit Alanı’nın “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve  “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesine Dair İlan

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi sınırlarında yer alan Ihlamur Kasrı Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 01.06.2022 tarihli ve 3790035 sayılı OLUR’ u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve  “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. Tescil kararı 14.06.2022 tarih ve 31866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete' de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https://says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır