İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Avcılar İlçesi Firuzköy Mah. Eski 4434, 4435 sayılı Parseller, Eski 5955, 6339 sayılı Parsellerin Bir Kısmı İle Kadastral Yola İlişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değiş., 1/5000 Ölçekli NİP Değiş. ve 1/1000 Ölçekli UİP Değiş.

28 Eylül 2021

Bakanlığımızın 27.09.2021 tarihli ve 1831997 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi Eski 4434, 4435 no’lu Parseller Eski 5955, 6339 no’lu Parsellerin Bir Kısmı ile Kadastral Yola İlişkin İstanbul İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları kapsamında hazırlanan ÇDP-785087 PİN numaralı 1/100.000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 23.09.2021 tarih ve 1820791 Bakanlık Makam Olur’u ile 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı, NİP–34270260 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP–34567387 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 27.09.2021 tarihinde 6306 sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 28.09.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

 

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır