İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesinde bulunan muhtelif parsellere ilişkin 272,61 ha. Alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporları, askı ilanı

01 Temmuz 2022

Bakanlığımızın 30.06.2022 tarihli ve 4044082 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesinde bulunan muhtelif parsellere ilişkin 272,61 ha alanda NİP-34562097 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34499314 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesi’nin 102 maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 30.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 01.07.2022

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır