İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Görev ve Yetkiler

 

1. Deprem  odaklı kentsel dönüşüm ve “6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi” hakkında uygulamaları yapmak,

2. Kentsel Dönüşüm Alanları İçinde yıkım faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak  veya yaptırmak,

3. Kentsel Dönüşüm Alanları içerisinde tüm altyapıya ilişkin proje ve imalatları yapmak veya yaptırmak,

4. İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

5. Kentsel Dönüşüm Alanları içinde altyapı imalatlarına ilişkin Projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

6. Kentsel Dönüşüm Alanları içerisinde teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

7. Altyapı imalatlarına ilişkin projelerin hazırlanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen diğer birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

8. Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

9. Müdürlüğümüz yetki alanında çalışan personel işlemlerinin takip ve düzenini sağlamak,

10. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.