İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM PROTOKOL YENİLEME İŞLEMLERİ

30 Aralik 2015
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM PROTOKOL YENİLEME İŞLEMLERİ

 

 Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Protokol Yenileme İşlemleri 1-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Çevre İzin Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

İSTANBUL VALİLİĞİ

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ PROTOKOL YENİLEMESİ MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

 
 

1. Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesinin fotokopisi

 

2. Yapılan işe uygun , yetkili merciden ( ilgili belediye ) alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı. ( kurumca veya noter onaylı aslı gibidir sureti )

 

3. İmza sirkülerinin aslı ve imza atmaya yetkili olduğunu gösterir belgenin noter onaylı isteği.

 

4. Yönetmeliğin ekinde yer alan araç tiplerinden en az biri için, TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği işletme Yetki Belgesi (verildiği kurumca onaylanmış veya noter onaylı aslı gibidir sureti )

 

5. Egzoz Gazı Emisyon ölçüm cihazlarına ait TS 12361 de belirtilen veya TSE tarafından kabul edilen diğer kalibrasyon usullerinden birisi ile yapılmış Kalibrasyon Belgeleri ( kurumca veya onaylı aslı gibidir sureti )

 

6. Bir önceki yıla ait onaylı protokolün aslı

 

7. Egzoz gazı  emisyon ölçümünde çalıştırılan en az 2 (iki) personelin  egzoz gazı ölçümü ile ilgili Eğitim Sertifikası ve halen aynı iş yerinde çalıştığını kanıtlayan S.G.K bildirgesi , Öğrenim belgelerinin (diploma veya M.E.B Ustalık veya Kalfalık veya Çıraklık Belgesi)  ( kurumca onaylı veya noter onaylı aslı gibidir sureti )

 

8. Yıl sonu itibariyle işlem görmemiş pul ve ruhsatların takip eden yılda kullanılabilmesi için , fark bedelinin Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair makbuz (Fark bedeli belirlenirken ; istasyon yetkileri bir önceki yıl aldıkları egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ve ruhsatına ilişkin makbuz, işlem görmemiş egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ve ruhsatları, Aralık ayına ait egzoz gazı emisyon ölçüm izleme çizelgesi ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder.)

 

9. Taahhütname

 
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır