İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

1 NO'LU TABİAT VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ ASKI PLANI 18.08.2014

18 Ağustos 2014
1 NO'LU TABİAT VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ ASKI PLANI 18.08.2014

 İstanbul İli,  Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 193 pafta, 877 ada, 36 sayılı parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 14.11.2013 tarih ve 20659 sayılı OLUR’u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 18.08.2014 – 16.09.2014 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki)  nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır. 18.08.2014

PLANLAR İÇİ TIKLAYINIZ. Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır