İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Şube Personeli
  Adı Soyadı Unvanı Dahili
1 Sinan TÜRKMEN Şube Müdürü 4121
2 Seyfettin YILDIZ V.H.K.İ 4427
3 Cemal GÖNÜL Uzman 4577
4 Hakan YILDIRIM Memur 4427
5 Fatma URFA Şef 4634
6 Selami EREN V.H.K.İ 4310
7 M.Gürsoy SAÇLIGİL Şef 4544
8 Haluk AYRIM 657 4-C (Söz. Per.)  4216
9 Ahmet ÜNAL İşçi 4216
10 Esma GÜL YAZGAN Memur 4490
11 Yılmaz ÇELİK Bilgisayar İşletmeni 4310
12 Mine Gülden POLAT Muhasebe Şefi 4311
13 Sinem KALKAN Memur 4561
14 Nuran MEHDER V.H.K.İşl. 4305
15 Ayşe YAMAN Harita Tekn. 4507
16 Gizem CİĞERİM Memur 4312
17 Suzan KAHYAOĞLU V.H.K.İşl. 4547
18 Sevgi ÇAVDAR Araştırmacı (Eğitim Ens.)  
19 Yasemin AY 657 4-C (Söz. Per.)  4686