İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Harika EDİZCAN Avrupa Takası TVK Şb.Müd. 4465
Aybike KATOĞLU Şehir Plancısı  4658
Ergün KUTLUTÜRK Mimar  4660
Gülnur MORDENİZ Harita Mühendisi 4661
Hilmi CENGİZ V.H.K.İ.  4662
Hilal YAMAN ÖZPINAR  Şehir Plancısı  4663
Çiğdem SALTIK ŞEŞEOĞULLARI Harita Mühendisi 4665
Emel Birgül İNCE Peyzaj Mimarı 4684
Hatice BALIK ÖZER Şehir Plancısı 4685
Hilal YILMAZ Harita Mühendisi 4686
Gülçin AYDIN Mimar 4687
Gülşen VAROL YURDUSEVEN Şehir Plancısı 4688
İkbal KUR V.H.K.İ. 4689
Mehmet ATIL Şehir Plancısı 4690
Meltem SARAÇOĞLU Makine Mühendisi 4691
Mübeccel ÖZEL NEVRUZ Şehir Plancısı 4692
Özge CAN ERYÜREK Mimar 4693
Özlem EVKURAN AKSOY Şehir Plancısı 4694
Sona KARPUZ Mimar  4696
Şeymanur GÜNDOĞAN Şehir Plancısı(Aday) 4697
Uğur Talha KARDEŞ Şehir Plancısı 4698
Behiye ÇÖLDOĞAN Mimar 4699