İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

  

 1- Tapu fotokopisi

 2- Tapu Kayıt Belgesi (e-devlet'ten alınabilir.)

 3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 4- Vergi Mükellefiyet Yazısı (E-devletten alınabilir, geçici müteahhitlik için başvuracak şahısların Gelirler İdaresi Başkanlığındaki faaliyet durumu “1”  (potansiyel, aktif mükellef) olması zorunludur, vergi numarası pasif olanların vergi numaralarını ilgili vergi dairesinden aktif hale getirmesi gerekmektedir.)

 5- Müdürlüğümüz döner sermaye biriminden (0 216 687 44 00  DAHİLİ - 11 ) veya basvuru.csb.gov.tr adresinden harç ödemesi için referans numarası alınarak, Halk bankasına ödemenin yapılıp   dekont aslının dosya içine konulması. (havale, EFT veya    dekont fotokopisi kabul edilmemektedir.)

6- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) 

7- Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici  müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin   bilgilendirme doldurulacaktır.              

8- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir. 

9- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası   almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

10- 65 yaş ve üzeri başvuru sahipleri (tapu sahibi) için sağlık kuruluşundan alınacak akıl sağlığı yerinde raporu

11- 18 yaş altındaki (rüştünü ispat etmemiş) başvuru sahipleri (tapu sahibi) için kanuni temsilcisinin muvaffaknamesi (noter onaylı)

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde ) toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

 

Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler