İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VATANDAŞ YARDIM MASASI
İmar, kıyı, kamu projeleri, jeolojik ve jeoteknik etüd raporları gibi İmar ve Proje Şubemizin ilgi alanında yer alan konularda sorularınıza doğrudan cevap verebilmek, böylece zaman kaybını olabildiğince önlemek, vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla aşağıda verilen konu başlıkları ile ilgili olarak karşılarında yer alan Şubemiz personelince sizlere yardımcı olunacaktır.
Ancak aşağıda isimleri verilen personelimizin de teknik eleman oldukları ve saha çalışmasında bulunabilecekleri dikkate alınmalı ve yetersiz kalınan konular ile varsa şikayetlerin ilgili Şube Müdürüne iletilmesi rica olunur.
 
 
Kıyı Konuları ile ve Jeolojik/Jeoteknik Etüd Raporları
Gökhan BAŞOL 0212 3184100 / 4353
Jeoloji Mühendisi
 
 
İmara Aykırı Yapılaşmalar vb.Şikayet Konuları (Doğal Sit Alanları Hariç)
Şaziye Merve YILMAZ 0212 3184100/ 4236
Mimar
 
 
İmar Konuları ile , Bakanlığımızca Rezerv Alan İlan Edilen Yerler, Askıya Çıkan Planlar vb.
(Doğal Sit Alanları Hariç)
Oğuzhan ÇİFTÇİ 0212 318 4100/ 4352
Şehir Plancısı
 
 
Doktor Muayenehane Başvuruları, Binalarda Yapısal Sıkıntılar vb.

Nur TEKBASKICI 0212 318 4100/ 4499

İnşaat Mühendisi
 
 
 
 
 
Dokümanlar