İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

 GENEL MÜDÜRLÜKLER

  

  • MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
  • MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                       
  • TABİAT VARLIKLARI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      
  • ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                              
  • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  • YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                             
  • ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                   
  • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            
  • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                       
  • İLBANK A.Ş.