İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
YAPI MÜTEAHHİDİNİN GEÇİCİ OLMASI HALİNDE İSTENİLEN BELGELER

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

 

1- Tapu fotokopisi

2- Tapu Kayıt Belgesi (e-devlet'ten alınabilir.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4- Müdürlüğümüz döner sermaye biriminden veya basvuru.csb.gov.tr adresinden 1.000 TL lik harç ödemesi için referans numarası alınarak, Halk bankasına ödemenin yapılıp dekont aslının dosya içine konulması. (havale, EFT veya    dekont fotokopisi kabul edilmemektedir.)

5- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) 

6-Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici  müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin  bilgilendirme doldurulacaktır.              

7- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir. 

8-Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

 

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

 

YAPI MÜTEAHHİDİ  YETKİ BELGESİ NUMARASI  BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

İSTENMİŞ OLAN BELGELERİ  CD ORTAMINDA DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE (HER EVRAK MAKSİMUM 4 MB BOYUTU ) JPG FORMATINDA TARATILARAK  BELGELERLE BİRLİKTE CD’Yİ TESLİM EDİLMESİ RİCA OLUNUR.