İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi 7951, 7953, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6196 parseller ile 6195, 7950, 469 ve 3434 parsellerin bir kısmı ve bir kısım Tescil Dışı Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama

11 Ekim 2021

Bakanlığımızın 30.09.2021 tarihli ve 1850390 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 07.05.2021 tarihinde onaylanan ve 21.05.2021-21.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi 7951, 7953, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6196 parseller ile 6195, 7950, 469 ve 3434 parsellerin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların 6306 sayılı Kanun, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi hükümleri uyarınca itirazların kısmen kabul edilmesi kısmen de reddedilmesi suretiyle Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu, UİP-34956079 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporunun 30.09.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı ve anılan planların plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımların kesinleştirildiği bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.10.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır