İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, 4649 Parsel Önü, Tersane Amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

23 Ağustos 2019

Bakanlığımızın 16.08.2019 tarih ve E.190870 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, 4649 Parsel Önü, Tersane Amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı İmar Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca NİP-19693,5 ve UİP-19694,5 plan işlem numaraları ile 16.08.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.08.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 23.08.2019

Plan, Plan Raporu ve Askı Tutanağını indirmek için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır