İstanbul İli Silivri İlçesi, Yamaçtepe-2 RES Projesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Askıya Alma Tutanağı
16 Mayıs 2018

 

 

İLAN

İSTANBUL VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 10.05.2018 tarihli ve E.81423 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Silivri İlçesi sınırları içerisinde kalan toplam 33 MWm kurulu gücü olan, 10 adet türbin içeren Yamaçtepe-2 RES projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7(k) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.05.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Müdürlüğümüz ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

ASKI PLAN VE AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.