İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Sınırları İçerisinde Kalan 901 Ada 18 No'lu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İlanı

09 Ağustos 2019

Bakanlığımızın 08.08.2019 tarihli ve E.188203 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde kalan 901 ada 18 no'lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi uyarınca NİP-38700 ve UİP-38701 plan işlem numaraları ile Bakanlığımızca 08.08.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09.08.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

Askı Tutanağı,Planlar ve Açıklama Raporu için Tıklayınız.

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır