İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Yassıören Mah. 149 ada 201 ve 154 parseller, 161 ada 4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP

08 Ekim 2021

Bakanlığımızın 28.09.2021 tarihli ve 1749750 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Yassıören Mahallesi 149 ada 201 ve 154 parseller, 161 ada 4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin ÇDP-197860 plan işlem numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 25.08.2021 tarih ve 1625585 Bakanlık Makam Olur’u ile 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı, NİP-34304979 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34279288 plan işlem numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planının 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 28.09.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 08.10.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır