İl Müdürlüğümüz KEP Adresi

istanbulcevrevesehircilik@hs01.kep.tr